Wróc do strony głównej

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka

Zwiedzanie

 • Projekcja filmu o powstawaniu Doliny Narwi
 • Sala wystawowa (9 stanowisk)
 • Multimedialna pracownia przyrodnicza

Czas zwiedzania – około 1 godz.

W jednej grupie maksymalna ilość to 15 osób.

Grupy zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszej rezerwacji terminów i godziny zwiedzania.

Rezerwacje telefoniczne tel. 505 906 567

 • poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
 • od maja do września również w dni wolne w godz. 10.30 – 17.30

e- mail: rezerwacje@npn.pl

Obowiązują bilety wstępu do ośrodka:

– bilet normalny 10 zł/osobę

– bilet ulgowy 5 zł/osobę

– bilet rodzinny (1,2 dorosłych +dzieci) = 25 zł/rodzinę

Zajęcia laboratoryjne w OE Młynarzówka (czas realizacji październik – kwiecień)- ok. 45 minut

 • Zajęcia laboratoryjne Woda
 • Zajęcia laboratoryjne Gleba

W jednej grupie maksymalna ilość to 20 osób.

Oprowadzanie na kładce Waniewo – Śliwno

 • Ścieżka przyrodnicza o długości 1 km z jednej strony doliny na drugą. Jej największą atrakcją są przeprawy za pomocą pływających pomostów. Po drodze zlokalizowane są dostrzegalnie ornitologiczne i wieża widokowa.
  • Ścieżka nieczynna w okresie zimowym, w którym występuje pokrywa lodowa.
 • Ścieżka może być okresowo zamykana ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (zbyt wysoki lub niski poziom wody w rzece). Informacje dostępne w Dyrekcji NPN oraz na stronie internetowej

Czas trwania – około 1 – 2 godz.

Maksymalna wielkość grupy 30 osób/1 przewodnika

Zajęcia terenowe przy siedzibie NPN w Kurowie

 1. Przedszkole, nauczanie zintegrowane:

 • Poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami” – terenowe zajęcia edukacyjne dla dzieci łączące zabawę z poznawaniem przyrody. Czas trwania ok. 1 godz.

2. Szkoła podstawowa

 • Drzewa w parku przydworskim” – zajęcia rozpoznawania drzew w parku przydworskim w Kurowie ok. 1 godz.
 • Nad Narwią” – zajęcia terenowe dotyczące prowadzenia obserwacji, właściwości fizycznych i chemicznych wody, czas trwania ok. 1 godz. (zajęcia przeznaczone dla klas VII – VII SP)
 • Co mamy pod stopami” – charakterystyka różnych rodzajów gleb i ich właściwości fizycznych, ok. 1 godz. (zajęcia przeznaczone dla klas VII – VII SP)
 • Owady Narwiańskiego PN” – przegląd najważniejszych grup – motyli, ważek, bezkręgowców wodnych, ok. 2 godz.
 • Skrzydlate skarby” – wprowadzenie do obserwacji ornitologicznych, gdzie i jak obserwować, zapoznanie z najbardziej charakterystycznymi gatunkami ptaków występującymi w Kurowie i okolicy (marzec – maj), ok 1 h


3. Szkoła średnia

 • Woda w Narwi” – uczestnicy zajęć poznają cechy charakterystyczne systemu rzeki anastomozującej, oznaczają jakość wody na podstawie składników fizykochemicznych wody ok. 1 godz.
 • Gleba naszym bogactwem” – uczestnicy zapoznają się ze strukturą gleby, jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi ok. 1 godz.
 • Życie na łące” – zapoznanie z gatunkami roślin łąkowych, ok. 1 godz.
 • Owady Narwiańskiego Parku Narodowego” – rozpoznawanie najważniejszych grup owadów występujących w dolinie Narwi, realizacja maj – wrzesień – ok. 1,5 godz.

Zajęcia edukacyjne – grupy maksymalnie 20 osobowe/1 przewodnika

 Cennik:

 • Przewodnik – 50 zł/godzinę/grupę

 • Przewodnik w dni wolne od pracy – 100 zł/godzinę/grupę

 • Bilet wstępu do Parku 6 zł lub 3 zł ulgowy

 • Przewodnik w języku obcym – 80 zł/godzinę/grupę

 • Przewodnik w języku obcym w dni wolne od pracy – 150 zł/godzinę/grupę

Grupy maksymalnie 30 osobowe

 • Zajęcia edukacyjne w terenie – 80 zł/godzinę/grupę

 • Zajęcia edukacyjne w terenie w dni wolne od pracy – 120 zł/godzinę/grupę

 • Zajęcia zamawiane (spoza oferty edukacyjnej NPN) – 100 zł/1 godz./grupę

 • Zajęcia edukacyjne w terenie i Ośrodku (grupa do 20 os/1 prowadzący) – 100 zł/1 godz.

Grupy maksymalnie 20 osobowe

 • Korzystanie z ogniska na polu biwakowym w Kurowie
  (miejsce, drewno, patyki do kiełbasek) – 60 zł

Zgłoszenia grup na zajęcia edukacyjne przyjmujemy wyłącznie na podstawie wypełnionej
KARTY ZGŁOSZENIA

Kontakt:

Zespół Udostępniania Parku
tel.
505 906 567
e-mail: rezerwacje@npn.pl