Wróc do strony głównej

Realizowane projekty

 

Zespół dworsko – parkowy w Kurowie jako baza służb ochrony przyrody Narwiańskiego Parku Narodowego

NFOSiGW 606/2021/Wn10/Op-wk/D

Czytaj więcej

„Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno”

POIS.02.04.00-00-0165/16-00

Czytaj więcej

„Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka”

POIS. 02.04.00-00-0028/16 a

Czytaj więcej

„Ochrona siedlisk lądowych Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I”

POIS.02.04.00-00-0023/16

Czytaj więcej

„Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna”

POIS.02.04.00-00-0165/16-00

Czytaj więcej

„Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 „Bagienna Dolina Narwi” oraz PLH 200002 „Narwiańskie Bagna”

POIS.02.04.00-00-0010/17-01

Czytaj więcej

„Ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.”

POIS.02.04.00-00-0005/18-00

Czytaj więcej

„Inwentaryzacja oraz badanie ekologii populacji i preferencji siedliskowych fauny motyli nocnych z grupy Macrolepidoptera w różnych siedliskach leśnych Narwiańskiego Parku Narodowego – Etap I”.

EZ.0290.1.17.2017 na realizację zadania pt.:

Czytaj więcej